Contact

CELEBI GROUND SERVICES AUSTRIA GMBH

 

Celebi Ground Services Austria GmbH

Vienna International Airport, Versorgungsstraße, Objekt 951

1300 Wien-Flughafen

Tel: +43 1 7007 33512( from 9am-6pm )

Fax: +43 1 700736360

E-mail: info@celebiaviation.at

 

Operations (24/7 – Emergency Initial Contact)

Phone: +43 (1) 997 7007 811

Fax: +43 (1) 997 7007 890

VHF: 131.675

SITA: VIEAPXH

e-mail : ops@celebiaviation.at

Passenger Service:

Phone: +43 (1) 997 7007 512

Fax: +43 (1) 997 7007 590

Mobile: +43 699 16736 512

SITA: VIEASXH

e-mail: supervisor@celebiaviation.at

General Aviation

Phone: +43 (1) 997 7007 910

Fax: +43 (1) 997 7007 990

Mobile: +43 699 16736 910

SITA: VIEASXH

E-Mail: gat@celebiaviation.at

 

Impression

Celebi Ground Services Austria GmbH

Objekt 105i, BW 051

Mobile: +43 699 16736 910

Flughafen Wien

1300 Wien-Flughafen

 

Telefon: +43 (1) 997 7007 - 0

Fax: +43 (1) 997 7007 - 490

E-Mail: info@celebi.at

Web: www.celebihandling.at/

 

Registergericht: Landesgericht Korneuburg

Handelsregister : FN 182421 t

UID NR: ATU 47049206

Geschäftsführer: Salih Samim Aydin, Atilla Korkmazoglu, Osman Yilmaz

Contact